Personlig vækst

Psykoterapeut Ronn Rasmussen tilbyder PERSONLIG VÆKST ved hjælp af psykoterapi.
Er filmen knækket, kæden hoppet af, eller er dit liv bare kørt i skudder-mudder, så kan psykoterapi være en god løsning for dig!
Befinder du dig midt i din livskrise, har du brug for at få større indsigt i dig selv, ændre på uhensigtsmæssige livsmønstre eller føler du dig trist, ensom og bange?
Samtaleterapi vil hjælpe dig til at få mere overskud, træffe andre/nye valg, få plads til dig selv, få større glæde og mening med livet !

Jeg tilbyder blandt andet hjælp til:

  • Individuel Terapi.
  • Parterapi.
  • Supervision.
  • Samtaler med Børn/Unge
  • Stress

Ring nu til din psykoterapeut i Ejby – Middelfart kommune
23238606 – Ronn Rasmussen

Personlig-Vækst
Ronn Rasmussen
Nørregade 59
5592 Ejby
Telefon: 23238606
Ronn@personlig-vaekst.dk

Om organisk psykoterapi
Organisk psykoterapi er en dyberegående terapiform, som fører til større selvindsigt, hvorved du kan få et bedre liv, med kontakt til krop og sjæl.
I Psykoterapien koncentrerer vi os om dit liv her og nu og arbejder os sammen til en dybere selvindsigt. Du bliver bevidst om hvilke følelser/spændinger der dukker op i forskellige situationer i livet. Ved denne selvindsigt opstår der nye handlemuligheder.
Terapien bringer dig i kontakt med fortrængte og dybere liggende følelser.
Alt for ofte har vi fra barndommen ”lært” at tilpasse de kropslige reaktioner til omgivelserne. Kroppens muskler er i stand til at ”holde på” forskellige spændinger – aggressioner – vrede eller glæde.
Disse spændinger opstår oftest i barndommen, hvis ikke vi bliver mødt eller hørt.
Et eksempel: Barnet siger det er ked af det og den voksne hører det ikke eller siger at det ikke er noget, så lærer barnet at ignorere følelsen og en spænding opstår.
Samtale indgår i terapien som en væsentlig del og foregår på en blid og omsorgsfuld måde, i fuld respekt for dig.